Staffz
- Vikar Appen

Staffz

Staffz er en branchefælles App til vikarindustrien, hvor I kan udveksle informationer med de vikarer, der er tilknyttet jeres virksomhed. Staffz udmærker sig ved, at den samme vikar kan udveklse informationer med flere vikarbureauer via en og samme App. Vikaren skal altså ikke have flere Apps installeret, men kan nøjes med Staffz. det forbedrer interaktionen mellem bureau og vikar betydeligt og giver en bedre serviceoplevelse for vikaren, samtidigt med at vikarbureauet i højere grad kan regne med at vikaren rent faktisk bruger App’en.

Staffz er nøglen til reelle besparelser i jeres ordrehåndtering, samtidigt med at I øger serviceniveauet overfor vikarerne. Staffz er et produkt i konstant udvikling, men via Staffz kan I allerede udstille de vagter, som vikaren er allokeret til allerede, udstille ledige vagter, som vikaren med et enkelt klik kan takke ja til, udstille tilknytningskontrakter, arbejdsbekræftelser, lønsedler m.m. Via Staffz kan I også indhente elektronisk signering af dokumenter, så I ikke længere skal have besvær med udskrive og indskanne dokumenter.

Undersøgelser i markedet viser, at I kan opnå besparelser på ca. 80% via Staffz i forhold til allokering og signering. Disse besparelser opnås gennem sparet tid og omkostninger ved traditionel håndtering af bookninger, håndtering af underskrifter m.m. Kontakt os gerne, hvis I vil vide, hvor meget I potentielt kan spare.