Staffz
- Privatlivspolitik

1. Brug af denne App

Din brug af denne App sker i henhold til følgende betingelser, som du accepterer ved installation og brug af App’en. Du må kun bruge denne App til det formål, som App’en er udviklet, som primært er informationsudveksling med PeopleTrust eller tilsvarende systemer.

Du er selv ansvarlig for, at de oplysninger, du afgiver til App’en, er korrekte. Emini A/S forbeholder sig ret til at slette oplysninger leveret/indtastet af dig i systemet, hvis Emini A/S vurderer, at indhold og brug er i strid med lovgivningen/gældende normer.

2. Hvem er dataansvarlig?

Du er dataansvarlig i forhold til de personoplysninger som registreres i App’en. Emini A/S er databehandler i forhold til de indtastede oplysninger.

3. Generelt om behandling af dine personoplysninger

Når du anvender App’en behandler vi dit Navn, Telefonnummer og Email, komme/gå tidspunkter og vagttider, (artikel 6), eventuelt Billede, (artikel 9), samt videreformidler de informationer, som du måtte have registreret hos tredjepart.

4. Formål og videregivelse

Det overordnede formål med App’en er at indsamle og registrere komme/gå tidspunkter, billedtagning samt videreformidlling af informationer, som du måtte have registreret hos tredjepart. Følgende oplysninger videregives til PeopleTrust eller tilsvarende systemer:

Dine komme/gå registreringer og vagttider, (artikel 6), evt. dit billede og kontaktinformationer, (artikel 9), dine vagtønsker, samt evt. besvarelser af diverse skemaer eller lignende.

De informationer som registreres kan deles med de tredjeparter, som du selv har valgt at tilkoble til Staffz. I forhold til vagter kan det bl.a. bruges til sikring af, at du ikke tilbydes vagter i de tidsrum, hvor du allerede er optaget.

5. Opbevaringsperiode

App’en gemmer dine data indtil du ikke selv ønsker at være registreret i App’en længere. Ved inaktivitet i mere end 12 måneder vil du blive bedt om at forny dit ønske om fortsat at være registreret som bruger af App’en. Hvis du ikke svarer positivt på dette vil du blive slettet. Du vil altid kunne oprette dig på ny.

6. Dine rettigheder

Du har altid mulighed for at afinstallere App’en, hvorved der ikke længere er forbindelse til PeopleTrust. Du har altid mulighed for at berigtige de informationer du selv har registreret eller søge berigtigelse hos de tredjeparter fra hvem App’en udveksler informationer.

Derudover har du mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger. Du kan læse mere herom samt om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk.