Produkt overblik

Product

PeopleTrust systemet er designet således, at personer, virksomheder og konsulenter er i centrum. PeopleTrust er er modulært system, der varetager al kandidat- og kundehåndtering (HRM og CRM), ordrehåndtering (ERP), fakturering og løn, ledelsesinformation (LIS) m.m. PeopleTrust kan konfigureres i forhold til den specifikke brugers behov, uanset om du har brug for et rent HRM- eller CRM-system eller et komplet vikar- og rekrutteringssystem og/eller et komplet aktør- og jobcentersystem.

PeopleTrust indeholder nogle af markedets mest effektive værktøjer til håndtering af aktivitetsplanlægning, kommunikation (via brev, e-mail og SMS) samt en række procesværktøjer. Samlet set garanterer vi at kunne håndtere komplekse udfordringer effektivt via digitale løsninger. Samtidig holder vi os naturligvis inden for de administrative-, lov- og sikkerhedsmæssige krav.

PeopleTrust er webbaseret og bygget på en meget stabil platform i henhold til alle forskrifter om god IT-praksis. PeopleTrust er bygget på en MVC-model, temporal SQL-database og en stringent objektorienteret struktur. Du kan her på siden læse mere om vores tre produkter, PeopleTrust til Anden aktør, Staffz App’en og PeopleTrust til Vikar- og rekruttering.

Forretningsområder

Anden aktør / Jobcenter

PeopleTrust til Anden aktør dækker over en samlet løsning til beskæftigelses-, social- og integrationsindsats, samt beslægtet virksomhed. Der er tale om markedets mest specialiserede system, som ikke kun håndterer generelle lovkrav, men også jobcenter specifikke ønsker til rapportering, online visitation m.m....

Læs mere

Staffz

Staffz er en App, som vikarer og kandidater kan anvende, hvorved de får adgang til information om deres vagter og mulighed for at byde ind på udbudte vagter. De kan også få adgang til dokumenter, lønsedler m.m. Det er dig der, som systemejer, bestemmer hvad du giver dem adgang til, og dermed også hvor meget du vil digitalisere din forretning...

Læs mere

Vikar og Rekruttering

PeopleTrust til vikar- og rekruttering dækker over en løsning, der håndterer alt fra oprettelse af vikarer og kunder, ordremodtagelse, håndtering og dækning af vagter frem til timeseddelsbehandling, overenskomsthåndtering samt løn og fakturaberegning. PeopleTrust arbejder med elektroniske timesedler, såvel som on-site indstempling m.m....

Læs mere